Kunnathoor Durga Devi Temple
Latest NEWS :    CONTRIBUTION FOR SAPTHAHAM :     President, Kunnathoor Devaswom   Union Bank of India A/c : 553502010004159 IFSC CODE : UBIN0555 Mannar Branch    2. President Kunnathoor Devaswom   Vijaya Bank A/C No: 211401011000239 IFSC Code: VIJB0002114        :     

Vazhipad booking

Kunnathoor  Devaswom 
Om Durgayee Namaha

Offerings Name Rate
Ganapathi Homam 40.00
Ashtadravya Ganapathi Homam 400.00
Sarva Vighna Hara Pooja 25.00
Unniyappa Nivedyam  
                                                Sivan  
Mrithyunjaya Archana 25.00
Dhara 10.00
Ashtabhishekam 300
Sadharana Payasam 25.00
Rudrabhishekam 300.00
   
                                                        VISHNU  
Palppayasam 30.00
Bhagyasooktharchana 25.00
Mukha Charthu 250.00
Thrikkayi Venna 25.00
   
                       NAVAGRAHA  
 Navagraharchana 10.00
Navagraha Pooja 251.00
Graha Pooja 51.00
Vistharicha Nivediyam  
Vistharicha Abhishekam  
   
                                               DEVI NADA  
Udayasthaman Pooja 601.00
Rakhta Pushpanjali 80.00
 Pushpanjali 80.00
Kadum Payasam 30.00
Bhagavathi Seva 75.00
 
Annaprasam 51.00
Thulabharam 51.00
Idinju Payasam 400.00
Vellanivedyam 10.00
Archana 5.00
Aikyamathya Sooktharchana 25.00
Mukha Charthu 251.00
Nira Vilakku 1001.00
Nelppara 100.00
Charadu Japam 10.00
Vidyarambham 25.00
Naranga Vilakku 10.00
Adima 50.00
Vahana Pooja 51.00
Nadakku Vezhppu 10.00
Ashtabhishekam